Happy Top là sản phẩm men vi sinh thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc mang lại hiệu quả vượt trội trong nuôi trồng thủy sản. Thức ăn cho tômthức ăn cho cámen vi sinh xử lý nước, công nghệ Hàn Quốc chất lượng và hiệu quả vuột trội.
Là men vi sinh đầu tiên trên thế giới được nuôi cấy vi khuẩn chịu đựng mức nhiệt độ hơn 80 độ c mà không thay đổi tính chất và đặc tính của sản phẩm.

0928 68 68 78