Men vi sinh dạng lỏng Happy Top MSVHT005

Liên hệ

– Sinh trưởng phát triển đồng nhất
– Tỷ lệ chết thấp (Sống trên 95%)
– Tổng hợp axit amin, vitamin axit nucleic, hooc môn, axit béo…
– Độ ẩm (max): 10%
– Chất mang (dextrose) vừa đủ 1kg.
– Quy cách đóng gói: 5 lít, 20 lít.
– Điện thoại tư vấn 0928 68 68 78

0928 68 68 78